SiteMap
Kontakt
Lectio
Kantine

Ud- og ombygning: Ny sciencefløj

Nyborg gymnasium får en ny fløj til de naturvidenskabelige fag. Sciencefløjen er tegnet af arkitekter fra firmaet Casa Arkitekter.

Der bliver tale om en udbygning på 1600 m2 i tre etager. Hvert af de naturvidenskabelige fag biologi, fysik og kemi får en etage med tre store undervisningslokaler og tilknyttetede studieområder. På bygningens tag placeres et observatorium, en moderne vindmølle, ligesom der installeres solceller - altsammen til brug i fysikundervisningen.

I tilknytning til den nederste etage, hvor biologi får til huse, anlægges en forsøgshave til brug i fagets undervisning.

Desuden vil hovedbygningen blive ombygget:
  • En fuldstændig renovering af hovedbygningens stueetage, hvor de eksisterende undervisningslokaler inddrages, så hele gangafsnittet bliver til ledelse/administration og personalefaciliteter
  • En fuldstændig renovering af hovedbygningens 1. sal, der indrettes med 8 undervisningslokaler og et studieområde

1. halvår 2011

Billeder fra 1. halvår 2011: vælg en dato i menuen til venstre.

2. halvår 2011
Se billeder fra 2. halvår 2011.

Omtale i medierneNedenfor ses nogle visualiseringer af tilbygningen


 
Underetagen til faget biologi


Stueetage til faget kemi


1. sal til faget fysik

Tilbygningen set fra syd


Biologietagen med dele af studieområdet


Tilbygningen set fra øst (fra kostskolen)