SiteMap
Kontakt
Lectio
Kantine

Sprogdag, 24. august 2010

I lighed med sidste år fik alle 1g-klasserne en fælles introduktion til faget almen sprogforståelse og dermed til det at beskæftige sig med sprog i gymnasiet.

Nyborg Gymnasium havde fået firmaet "Sprogzonen" ved de to unge sprogfolk Søren Stochholm og Rasmus Hørsted Jensen til at stå for det tre timer lange arrangementet.

Dagen bestod af forskellige oplæg og en workhop, og eleverne fik introduktion centrale sproglige områder som fonetik, syntaks, semantik og pragmatik. Hvis nogen troede, at dette var tørre og støvede discipliner, oplevede de her noget andet. Eleverne blev underholdt, arbejdede seriøst og lærte en masse.