SiteMap
Kontakt
Lectio
Kantine

Sekretariatet


 
     
 


Sekretær
Helle Konradsen (HD)
hd@nyborg-gym.dk
63 25 52 06
 


 • Optagelse: studenter- og hf-eksamen
 • Forsømmelsesadministration
 • Bogdepot
 • Socialpædagogisk Støtte
 • Dimission
 • Elevbefordring, busser og tog
 • Sekretariatsbetjening af bestyrelsen
 • Servicering af henvendelser  

 

 

Sekretær
Gitte Brødsgaard Nielsen (GN)
gn@nyborg-gym.dk
63 25 52 05
 

 • Personale- og lønadministration
 • Lectio-administration
 • Brobygning og præsentationskurser for folkeskoleelever
 • Eksamen stx og hf
 • Karaktergivning og eksamensbeviser
 • Servicering af henvendelser  

 

Sekretær
Susanne Møller Nielsen (MN)
mn@nyborg-gym.dk
63 25 52 08
 

 • Sekretær for rektor
 • Post
 • Telefonbetjening
 • Kostskolen: optagelse, opholdsbetaling, elevadministration, skole-hjemkontakt
 • Statens Uddannelsesstøtte
 • Elevbefordring ved sygdom
 • Udleje af lokaler til foreninger
 • Kontorartikler
 • Servicering af henvendelser 

 

Regnskabsmedarbejder
Tina Hansen (Ti)

ti@nyborg-gym.dk
63 25 52 03
 

 • Bogholderi
 • Lønbogholderi
 • Opholdsbetalinger

 


 

Økonomiansvarlig
Venia Tholsgaard (VT)

vt@nyborg-gym.dk
63 25 52 09
 

 • Økonomi- og likviditetsstyring
 • Budgettering
 • Udarbejdelse af budget og årsrapport
 • Bestyrelsesorientering
 • Rapporter og indberetninger til bl. a ministeriet
 • Samarbejde med offentlige myndigheder og revisionsfirma m.v
 • Regnskabsinstruks
 • Forsikringer
 • Lønadministration
 • Opholdsbetalinger

 


 
  Administrativ medarbejder IB / IB-administrator
Wendy Engelberts (WE)
63 25 52 12
 
 • Optagelse pre-IB og IB / Admission pre-IB and IB
 • Kontakt til ansøgere samt brobygning / Contact to applicants as well as brobygning´
 • Intern og ekstern kommunikation om IB / Internal and external communication about IB
 • Planlægning af undervisningsaktiviteter / Planning of IB teaching activities and exams 
 • Studie- og ordensregler for IB / IB Study rules and regulations
Regnskabsmedarbejder
Marianne Otto (MO)

mo@nyborg-gym.dk

 • Bogholderi
 • Lønbogholderi
 • Opholdsbetalinger
 
   
Sidst opdateret 11-09-2014