SiteMap
Kontakt
Lectio
Kantine

Sekretariatet

 
Kontorleder
Gitte Brødsgaard Nielsen (GN)
gn@nyborg-gym.dk
63 25 52 05
 • Personale- og lønadministration
 • Lectio-administration
 • Brobygning og præsentationskurser for folkeskoleelever
 • Eksamen stx og hf
 • Karaktergivning og eksamensbeviser
 • Servicering af henvendelser 


 

Sekretær

Helle Konradsen
(HD)
hd@nyborg-gym.dk
63 25 52 06 
 • Optagelse: studenter- og hf-eksamen
 • Forsømmelsesadministration
 • Bogdepot
 • Socialpædagogisk Støtte
 • Dimission
 • Elevbefordring, busser og tog
 • Sekretariatsbetjening af bestyrelsen
 • Servicering af henvendelser 


 

Sekretær
Susanne Møller Nielsen (MN)
mn@nyborg-gym.dk
63 25 52 08
 • Sekretær for rektor
 • Post
 • Telefonbetjening
 • Kostskolen: optagelse, opholdsbetaling, elevadministration, skole-hjemkontakt
 • Statens Uddannelsesstøtte
 • Elevbefordring ved sygdom
 • Udleje af lokaler til foreninger
 • Kontorartikler
 • Servicering af henvendelser

 

Regnskabsmedarbejder
Tina Hansen (Ti)
ti@nyborg-gym.dk
63 25 52 03
 • Bogholderi
 • Lønbogholderi
 • Opholdsbetalinger
 

 
Økonomiansvarlig
Venia Tholsgaard (VT)
vt@nyborg-gym.dk
63 25 52 09
 • Økonomi- og likviditetsstyring
 • Budgettering
 • Udarbejdelse af budget og årsrapport
 • Bestyrelsesorientering
 • Rapporter og indberetninger til bl. a ministeriet
 • Samarbejde med offentlige myndigheder og revisionsfirma m.v
 • Regnskabsinstruks
 • Forsikringer
 • Lønadministration
 • Opholdsbetalinger 
 
Regnskabsmedarbejder
Marianne Otto (MO)
mo@nyborg-gym.dk
 • Bogholderi
 • Lønbogholderi
 • Opholdsbetalinger

IB-sekretær

Sharon Austin (SHA)
sha@nyborg-gym.dk
 

It- og informationsmedarbejder
Christine Nielsen
cn@nyborg-gym.dk

 • It-opgaver: herunder support til 
brug af Office-pakken og til it-rygsæk
 • Informationsopgaver, herunder
internt ugebrev og eksternt nyhedsbrev
Sidst opdateret 23-04-2015