SiteMap
Kontakt
Lectio
Kantine

Dansk

Regler mm.


stx, A-niveau:
Læreplan og vejledning

hf, A-niveau:
Læreplan og vejledning

Ordensregel vedr. individuelt læste værker

Alle elever på stx og hf skal i løbet af deres studietid læse et antal individuelt valgte værker i dansk i henhold til læreplanerne. Disse afvikles henholdsvis mundtligt og skriftligt inden den 1. april i det år, eleven går til eksamen. Sker dette ikke, informeres rektor, og der indkaldes til en samtale. Herefter skal eleven afvikle de manglende værker skriftligt. Elever på særlige vilkår og selvstuderende afleverer inden eksamen en liste med individuelt læste værker.