SiteMap
Kontakt
Lectio
Kantine

Almen sprogforståelse

Regler mm.


Læreplan og vejledning

 

 

Almen Sprogforståelse på Nyborg Gymnasium

 

 

 

Inden for rammerne af læreplanen og vejledningen for Almen Sprogforståelse tilrettelægges faget således på Nyborg Gymnasium.

 
Tilrettelæggelse
Undervisningen planlægges og gennemføres i hver klasse af et opgavebaseret team bestående af
 • En latinlærer
 • Klassens dansklærer
 • En fremmedsprogslærer
Latinlæreren underviser i latindelen og i sproghistorie, dansklæreren underviser i sociolingvistik og læringsstrategier, og fremmedsprogslæreren i grundkurset i grammatik.
Forløbet i almen sprogforståelse omfatter en uddannelsestid på 45 (klokke)timer, dvs. 30. moduler á 90 minutter. Det skemalægges med 2 moduler pr. uge i 15 uger.

Timerne fordeles således på fagets områder:
Introduktion: 2 moduler (fællesarrangement)
med disse emner:
Hvad er sprog?
Tale- og skriftsprog,
Sprog som praksis og genrer
Udtrykssiden og indholdssiden
 
Grundkursus i grammatik: 10 moduler
Latindel inkl. sproghistorie: 11 moduler
Sociolingvistik og læringsstrategier: 6 moduler
Afsluttende test: 2 moduler

Almen sprogforståelse indgår ikke i Almen studieforberedelse.
Der anvendes den samme grammatiske terminologi i alle klasser med udgangspunkt i Vejledningen og Dansk Sprognævns liste over anbefalede grammatiske betegnelser.

Evaluering
Der indgår
 • Indledende screening
  Alle får den samme screening i klassens første normale skemalagte modul med dansklæreren.
 • En midtvejstest ved hhv.latinlæreren og grammatiklæreren
 • Afsluttende evaluering under eksamenslignende forhold.
  Alle får den samme test, der indeholder grammatik, latin og sociolingvistik. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Karakteren anføres på eksamensbeviset, men er ikke medtællende i eksamensgennemsnittet.
   
Sidst opdateret 07-08-2015